fig

Pääaiheet - Topics

Aloitussivu
Jatkoa aloitussivuun
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
Jatkoa >>
Evijarvelta >>
Murteista
Savosukujen_DNA
Enasuvun_DNA
Maps_1709
Maps_1770
Isojaot_1800
Isojakotaloja
Maps_1850
Maps_Kalmberg_1856
Maps_1951
JokikylanAsujatEnnen
Tiet
Pajat
Kettusaari
Evijarvi
Kuvia_1910
Kuvia_1920
Kuvia_1930
Kuvia_1940
Kuvia_1950
Kuvia_1960
Kuvia_1970
Kuvia_1990
Tauluja
evirippi1969
Viskarista >>
Contact us >>
SiteMap

Päivityksiä

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.12.2015
Päivityksiä Lue lisää >>

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoi
Kalmbergin sotilaskartasto 1856

Johdanto

Näissä kartoissa tiet ja muut sotilaskohteet on paremmin merkitty 1850-luvun pitäjänkarttoihin verrattuna ja keskityn ohessa lähinnä sukuni alueiden lähitiestön tarkisteluun.

Aluksi suora lainaus Dr. Heikki Rantatuvan sivustosta, jossa hän kertoo asiasta tarkemmin:

"Krimin sodat (1854–1856) aikana venäläinen yliesikunnan sotilastopografinen osasto laati Suomen rannikon puolustamistarkoituksessa maantieteellisen kartaston, jota kartoitustöiden johtajan eversti Gustav Adolf Kalmbergin mukaan kutsutaan Suomessa Kalmbergin kartastoksi.

Kartaston pohjakarttoina lienee käytetty 1840-luvlla laadittuja sotilaskarttoja, ns. kenttäbroilloneita, mutta myös siviilipuolella laadittuja pitäjän- ja kihlakunnankarttoja. Kartaston mittakaava on 1:100 000; yleensä venäläisissä sotilaskartoissa käytettiin mittakaavoja 1:42 000 tai 1:84 000. Kartaston 86 karttalehteä, joiden koko on 56x48 cm kattaa Suomen rannikon Pohjanlahdelta Oulun korkeudelta Suomenlahdelle Kivennavan ja Raudun pitäjiin. Pohjanlahdella kartta ulottuu sisämaan suuntaan vain 1-3 karttalehden verran, mutta Etelä-Suomessa rannikolta syvimmillään linjalle Pori-Tampere-Mäntyharju.

Kartografisesti Kalmbergin kartasto ei tuo varsinaisesti uutta, sillä samoihin aikoihin valmistuneet pitäjänkartat sekä kihlakunnankartat voittavat sen sekä tarkkuudessa että informaatiosisällössä. Kalmbergin kartasto kuitenkin tarjoaa erinomaisen yleissilmäyksen tiestön, kulkuyhteyksien sekä asutuksen suhteen niiltä aluilta minkä se kattaa."

Heikki Rantatuvan täydentävä selostus Kalmbergin kartastosta on luettavissa Verkkomakasiinissa

Sotilaskartta Evijärveltä 1856

Kärry- ja muut tiestöt näkyvät nyt paremmin. Nämä kartathan tehtiin Ruotsin mahdollisen hyökkäyksen varalta puolustusta varten suunnilleen saman 100km sisämaahan asti ulottuvalle alueelle kuin oli Tsaarin käskemä tuhottava alue Isovihan aikana 1700-luvun alussa.

Evijärven ja Räyringin kartat olivat nyt rajalla tässä työssä. Tiet sotilastorppiin on paremmin merkitty. Vaikka oltiin kartan reunalla, ei vieläkään tohdittu merkitä tien paikkaa Susitien Taaspaikassa l Evijärvenkankaalla.

Alkuperäinen Kalmbergin iso 5MB kartta Evijärven alueelta pdf tiedostona. Tästä olen zoomannut paloja oheisiin kuviin.


Evijärven tiet 1856 Kalmbergin sotilaskartassa. Klikkaamalla kuvaa, saat sen suuremmaksi.

Sotilaskartta Räyringistä 1856

Ruotusotilaan asuinpaikkaan Alaspäähän on suora tie Ahosta, jota tietä ei näy enää maastossa.


Räyringin Alaspään rannasta oli Ahoon suora tie järvenrantaa pitkin. Ei näy enää maastossa.
Evijärvestä
Zoomaamalla saat tarkempia tietoja, kuten Jokikylästä

Lisää mielenkiintoista materiaalia löytyy:

Kansallisarkiston digiarkistosta

Lisää karttoja ja kartografiasta sekä historiasta löytyy:

Maps_1709 sivulla.
Maps_1770 sivulla.
25.2.2020

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2020 / All rights reserved