fig

Pääaiheet - Topics

Aloitussivu
Jatkoa aloitussivuun
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
Jatkoa >>
Evijarvelta >>
Murteista
Savosukujen_DNA
Enasuvun_DNA
Maps_1709
Maps_1770
Isojaot_1800
Isojakotaloja
Maps_1850
Maps_Kalmberg_1856
Maps_1951
JokikylanAsujatEnnen
Tiet
Pajat
Kettusaari
Evijarvi
Kuvia_1910
Kuvia_1920
Kuvia_1930
Kuvia_1940
Kuvia_1950
Kuvia_1960
Kuvia_1970
Kuvia_1990
Tauluja
evirippi1969
Viskarista >>
Contact us >>
SiteMap

Päivityksiä

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.12.2015
Päivityksiä Lue lisää >>

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoiErikoisia Söderena Y-DNA tuloksia Evijärvellä – Exceptional Y-DNA results of Söderena families on the Evijärvi.

Y-DNA testit tuovat lisää ja yllättävää tietoa Inan (Inankylän) Soderena (Ena) suvun Y-DNAsta. -Y-DNA tests provide surprising information on the Y-DNA of the Ina (Inankylä) Soderena (Ena) family.

Jatkuu Savosukujen DNA sivusta - Continues from the Savo families page

Y-DNA tuloksia Ena (Söderena) haploryhmän I-M253 (Y-DNA) suvuista Evijärvellä. -Y-DNA results.

Yhden evijärveläisen I-M253 haploryhmäläisen Söderena Y-DNA esipolvien asuinpaikat.
-Y-DNA results of one Söderena family descendants in I-M253 haploid group Söderena originally from Evijärvi Ina (Ena) village.
(enadnakartat)
Teimme muutamia Y-DNA testejä FTDNA firmassa evijärveläisistä suvuista ja muutama muukin oli teettänyt tästä Söderena suvusta aikaisemmin. Käsitellään näytteiden antajia nimettöminä ja lähinnä asutushistorian kannalta.

Oheisessa kartassa on merkitty yhden evijärveläisen I-M253 haploryhmäläisen Söderena Y-DNA esipolvien asuinpaikat tai käytännössä kolmen eri näytteen antajan, kun niiden tulokset olivat yhtenevät. Kuvassa on 37 markkerin tarkkuudella Y-DNA sukulaiset merkittynä virtuaalineuloilla. Evijärven hittien lisäksi vain pari muuta Suomesta ja enemmän Ruotsista, Englannista ja Keski-Euroopasta. Ainakin Uudenmaan hitti on lähtöisin Vetelistä.

We ordered few Y-DNA tests from FTDNA company for families with Evijärvi origin and someone others had done this test for Söderena family earlier. We deal results with the anonymity of the test takers and concentrated only to the point of view of settlement history. At least one of them comes originally from close Veteli parish.

The map below shows Y-DNA results of one Söderena family descendants in I-M253 haploid group Söderena originally from Evijärvi Ina (Ena) village. Actually three different Ena samples are joined together, as the Y-DNA was practically the same. The picture shows 37 marker level, where Y-DNA relatives are marked with the virtual needles.

Keskimääräinen laskennallinen yhteisen esi-isä -The Most Recent Common Ancestor (TMRCA)

Jotta saataisiin jotain käsitystä yhteisestä esi-isästä Y-DNA 67 markkerin tarkkuudella, niin ohessa on yhdelle evijärveläiselle I-klaanin edustajalle laskettu sukulaissuhteita. Vuosiluvut ovat sitten aivan suuntaa antavia ja enemmän on merkitystä keskinäisellä järjestyksellä. Tässä tapauksessa tuli tosi pitkät ajat yhteiselle esi-isälle.

Datat ovat kerätty FTDNAn tietokannasta "Finland DNA Project - Y-DNA Colorized Chart" , jossa on n. 16.000 pääosin suomalaisen Y-DNA tulokset 12-111 markkerin tarkkuudella. Kun monet hitit olivat pääosin USAn itärannikolla *, googletin joka nimen läpi, ja käytin vielä lisäksi vastaavia paikallisia FTDNA tietokantoja.

To get some idea of a common ancestor with the accuracy of the Y-DNA 67 markers, here's one for an Evijärvi tester calculated relatives. The dates are indicative and more important is the order. In this case, a very long time difference for the Most Recent Common Ancestor (TMRCA).

Data are collected from the FTDNA database "Finland DNA Project - Y-DNA Colorized Chart" about 16,000 mainly Y-DNA results in Finland with 12-111 markers. With many hits predominantly on the US East Coast *, through every name on the google, and I also used the corresponding local FTDNA databases.
Aivan alustava keskimääräinen aika yhteisestä esi-isästä Y-DNA 67 markkerin tarkkuudella yhdelle evijärveläiselle I-klaanin edustajalle. Vuosiluvut ovat aivan suuntaa antavia ja enemmän on merkitystä keskinäisellä järjestyksellä.
-Preliminary average time from common ancestor to Y-DNA 67 marker samples to one representative originally from Evijärvi. The year numbers are just indicative and more important is the order.
(YDNAkartta)
* Sikäläisen Franklin-sukuyhdistyksen jäsenet ovat aktiivisesti testauttaneet itseään, kun ajavat kuin käärmettä putkeen ollakseen USAn presidentin Benjamin Franklinin sukulaisia. Suku on lähtöisin Englannista. Mutta nämä hitit ovat kaukaisia ja voi olla aivan sattumaa, että on tapahtunut samanlaisia mutaatioita. -Varsinkin USAlaiset ovat aktivisia todistaakseen juuriaan viikingeistä ja muista historian merkkihenkilöistä.
-Many USA records are made by Franklin family members, but they are rather far away results we are studying.

Yhteenveto - Conclusion

Söderena on merkitty 1760 rippikirjassa "Enapärä by, Söder Ena" ja nykyään Norrena vastaavasti "Enapärä by, Norr Ena" nähtävästi jaettuna Ena manttaalista käsittäen ehkä koko Inan (Inankylän). Söderena suvun isälinjan jälkipolvia löytyy nykyään Evijärveltä useilla sukunimillä, kuten vaikkapa Peltola, Niemi, Lehto. Tässä Söderenan klaanissa on Suomessa vain muutama lähialueen hitti Suomessa (Hästbacka, Granö, Kainu...) ja muutama kaukaisempi. Enemmän esi-isiä löytyy paremmin Ruotsin, Tanskan ja Englannin suunnasta. Pietarsaaren lähistöllä Pedersörestä on paljon oletettavasti suomenruotsalaisia sukuja nimellä Ena, mutta ei ole tiedossa, ovatko he samaa kantasukua. Samoin löytyy Mälarjärven pohjoispuolella erilaisten Ena nimityksien klusteri.

Taas savolaisia kaskenpolttajia muutti vasta 1580 lähtien Ruotsin havumetsäalueelle metsäsuomalaisiksi ja tämä on toinen juttu.

Family Söderena is marked in earlier year 1760 "Enapärä by, Söder Ena" and today Norrena respectively "Enapärä by, Norr Ena" divided by the large Ena mantal, possibly consisting the entire Ina (Inankylä). The descendants of Söderena's paternal lineage nowadays can be found in Evijärvi under several surnames, such as Peltola, Niemi or Lehto. This clan has only a few neighboring areas in Finland hits (Hästbacka, Granö, Kainu ...) and a few more abroad. Near Pietarsaari Pedersöre parish has many presumably Finnish-Swedish families known by family name Ena, but it is not known whether they are of the same lineage. Also is found another "Ena" name cluster by Google map for different companies and places north of Lake Mälaren. Recently common language at Pietarsaari, Pedersöre and Teerijärvi is Finland Swedish and at Veteli and Evijärvi is Finnish.

More ancestors can be found in the direction of Sweden, Denmark and England. The Swedes who originally came to Ostrobothnia were supposed to have come from Hälsingland, but according to current understanding most of the hundreds, possibly thousands of Swedes who came to Finland, came from central Sweden. The historical "home" of Finnish-Swedish dialects appears to be Middle Swedish, surrounding Lake Mälaren. I have contact with Y-DNA sample provider in Central Sweden of this clan and we are waiting any new hits in Hälsingland and Ångermanland or elsewhere from Sweden in the future some day.

Probably Söderena and some other families close parishes at Terijärvi and Veteli have origin north of Lake Mälaren in Sweden.

Savonian people moved to Middle Sweden close Norway after 1580 to Finnskogen to use slash-and-burn cultivation technology and this is different case.

Alun perin Pohjanmaalle tulleet ruotsalaiset oletettiin olleen kotoisin Hälsinglannista, mutta nykyisen käsityksen mukaan valtaosa sadoista, mahdollisesti jopa tuhansista Suomeen tulleista ruotsalaisista, oli lähtöisin Keski-Ruotsista. Suomenruotsalaisten murteiden historiallinen ”kantakoti” näyttää olevan keskiruotsalainen, Mälarenjärveä ympäröivä alue.

Valtaosin alueen samaa I-M253 haploryhmää ovat pohjalaisklaania ja valuneet Suomeen aikojen saatossa Tanskan suunnasta. Vetelin Koiraniemi ja Kainu n. 1490 klusterin edustajilla löytyy hiukan enemmän suomalaisia Y-DNA sukulaisia. Olen tehnyt samantapaista selvitystä Kainu suvusta, ja Fisher on alunperin Vetelistä, Granö, Sandbacka, Lytts Teerijärveltä, mutta myös supisuomalaisia nimiä löytyy siinä klusterissa. Pietarsaaressa, Pedersöressä ja Teerijärvellä puhutaan alunperin suomenruotsia, kun taas Vetelissä ja Evijärvellä Suomea.

Näyttäisi siltä, että Söderena ja myöskin muita sukuja Veteliin ja Teerijärvelle on tullut alunperin Keski-Ruotsista.
Taas selvityksessäni I-M253 haploryhmän Vimpelin Spangar ja Evijärven Kniivilä suvuista ovat kaukana Ena isälinjassa ja eivät kuulu tähän juttuun, kuten muutkaan Etelä-Pohjanmaan I-M253 haploryhmän Y-DNA näytteet. Itse olen sitten näitä I-M253 haploryhmän vähemmistössä olevia pirkkamiehiä, joita on tullut Ruotsista Vesilahden kautta pitkin kulkukelpoisia jokia ja Pohjanlahtea.

Eli tämä Evijärven klusteri oli vielä harvinaisempi Suomessa, kun toinen paikallinen laaja Lassilan suku, jonka Y-DNA juuret ovat Puolan ja Saksan välimaastosta Kašubien asuinalueelta. "Ena" nimenä voisi olla ruotsia tarkottaen yhdistää tai yksi ja saamelais-suomalaiseen "enä" kantasanaan tarkoittaen paljon. Söderena ja Norrena ovat sitten ruotsia tarkottaen etelä- ja pohjoisenaa. Nykyään kylä tunnetaan Inankylänä tai lyhyesti Ina.

Evijärvellä oli aikoinaan paljon kantasuomalaisia (lappalaisia) harjoittaen metsästys, kalastus- ja keräilytaloutta. Savolaisethan tulivat vasta sitten myöhemmin kaskipeltoineen 1500-luvun jälkeen. Toinen harvinaisempi mahdollisuus on se, että samanlaista mutaatiota on tapahtunut muuallakin Euroopassa. Kun kuitenkin on yhteneväisyyttä Vetelin Kainu klusteriin ja samoja esipolvia, yksinkertainen selitys on monesti paras vaikka ei aina niin mediaseksikäs, eli Ena suvun juuret ovat paikallisia ja olleet täällä jo ainakin 1400-luvulla.
Renewed 18. September 2019

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2020 / All rights reserved