fig

Pääaiheet - Topics

Kirja
Aloitussivu
Jatkoa aloitussivuun
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
Aloitussivu >>
Jatkoa
Toteutus
Filosofiaa
DNA
Juuret
Kirja
Evijarvelta >>
Viskarista >>
Contact us >>
SiteMap

Päivityksiä

4.12.2023
Kirja sivuista "Geenit ja Juuret: Evijärven Tarina"

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoiJatkoa lyhyesti – Still some lines shortly.

Jäi sanomatta. – Forget to say.

Hiukan lisää taustoista – Shortly more about background

Sukututkimuksia kirkonkirjojen ja muiden dokumenttien avulla on tehty vuosikymmeniä eri sukujen ja sukututkijoiden ansiokkaasta toimesta. Nimet ovat mainittu alkuperäisissä sukututkimusdokumenteissa, mutta eivät ole toistaiseksi jaossa täällä.

Niin olen hiukan itsekin yrittänyt ymmärtää mikrofilmejä ja alkuperäisiä jopa 500-vuotta vanhoja ja hiukan haisevia papereita. Nykyään on paljon kerätty ja osa tehty selkokielisiksi sekä laitettu tietokannoiksi internettiin. On minulla mikrofilmien lukulaite kotona vielä hengissäkin.

Näillä sivustoilla esitän valokuvia ja tunnettuja juttuja esivanhemmista ja hiukan spekulointiakin, jonka kyllä kerron kyllä etukäteen aina asiayhteydessä. Jonkin tason tutkijana häiritsee, mihin lähdemateriaaliin voit luottaa ja mihin et. Olen ottanut sen kannan, että tämä ei ole eksaktia tiedettä ja virheitä löytyy, toiset ja seuraavat sukupolvet voivat korjata virheitämme.

Molemmat suvut ovat muutoin hyvin dokumentoidut aivan 1600- luvulta saakka ja hiukan kauemmaksikin kirkonkirjojen, verotus, käräjäpöytäkirjojen ja muiden virallisten papereiden mukaan. Tätä työtä on tehnyt kymmenet sukututkijat 50-luvulta lähtien molemmissa sukuhaaroissa.

Siitä taaksepäin alkaa mielestäni pienoinen jännitysnäytelmä ja tulee esiin uusia asioita, joita ei ole koskaan ennen tuotu julkisuuteen kiitos uusien Y-DNA teknologioiden ja testaustulosten.

The sources I used in my research in genealogy are church books, microfilms, old even 500 years old papers, and other documents. Over 100 hundred years documents are written mainly in old Swedish also in Finland. In modern time a lot of material are collected, some even translated to modern languages and published on the databases on the internet. I have still reading device for the microfilms at home.

Both my family histories are well traced back to the 17th century and even further in church books, tax recordings, district court papers and other official taxation documents. This work has been done since the 1950s in both families. However, now with help of Y-DNA technology and results new information has been brought up.

Not all the sources are completely reliable, and it needs to be understood that this is not exact science, and mistakes are always possible.

I show some photos and known chronicles form my ancestors. If I presents some own speculations, I try to tell beforehand inside the caption in the front lines.

Saamelainen vai lappalainen – Saami or Lappish people

Oliko jossain paikalla ennen asujat saamelaisia tai lappalaisia, vaihtelee jopa riippuen siitä, puhutaanko Etelä- vai Pohjois-Suomen paikkakunnasta. Nykyhistorian tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että lähes koko Suomi olisi asutettu saamelaisten avulla ennen varsinaisia suomalaisia. Ennen saamelaisia on ollut jotain protosuomalaisia hylkeenpyytäjiä näilläkin entisillä merenrannoilla. Lappalainen on taas yleisnimitys erämaaseutujen asukkaille. Puhuivatko ne saamea tai olivatko jopa geneettisesti saamelaisia, ovat eri asioita.

Historiantutkija Jukka Korpelan mukaan keskiajan kirjallisissa lähteissä ”lappalaiset” oli yleisnimitys erämaaseutujen asukkaille, jotka eivät todellisuudessa olleet kielellisesti, geneettisesti, kulttuurisesti tai elinkeinoiltaan yhdenmukaista joukkoa. Vaikka nykytutkijat puhuvat usein jo saamelaisista, yritän välttää samassa lauseessa puhumasta Lapissa asuvista nykysaamelaisista ja paikallisista lappalaista, jotta käsitteet eivät menisi minulta sekaisin tai loukkaisin nykysaamelaisia. Jos täkäläiset aikoinaan puhuivat saamea tai jotain sen murretta taikka muuta, on toinen juttu. Kielitieteessä nykyään keskustellaan, että ennen saamea olisi lännessä jokin germaaninen kieli ja idässä uralilainen x-kieli.

Käytän Evijärven ja lähialueiden tunnistamattomista asujista nimitystä lappalainen, vaikka harjoittivat jo pienimuotoista maataloutta keräilytalouden ohella, ovat joidenkin paikallisten sukujen esipolvia. Ovat kyllä voineet olla jo osittain kristittyjä vielä entisineen jumalineen. Mutta kun järviseutulaiset ja vanhemmat ihmiset minullekin suullisena tietona kutsuivat niitä lappalaisiksi, käytän sitä termiä.-Eli lappalainen muuttuu näillä sivuilla suomalaiseksi kun pääsee jollain tavoin kirjoihin ja tunnetuksi.

Kielitieteilijä Jaakko Häkkinen esittää sujuvasanaisesti lappalaisista ja monesta muustakin tarkentavia asioita lähteineen. Jos haluaa katsella vain Youtube videota, siitä löytyy Järviseudun ensimmäiset talonpojat | Dokumenttielokuva | Suomen historia tuore joulukuussa 2020 valmistunut filmi.

Kirjalliset dokumentit ja asutushistoria – Written documents and history of population settlement

Kirjalliset dokumentit ovat vääristyneet todellisesta tilanteesta. On asennoituva jonnekin 1600-luvun maailmaan ja katsantokantaan, että pystyy ymmärtämään tuon ajan kirjaamisia, jotka ovat jääneet meille jälkipolville: Talo oli kunniallinen, jos pystyi maksamaan veroa ja kävivät jumalanpalveluksissa. Toinen tapa päästä framille kirjoihin ja kansiin oli puukottaa tai muuten joutua käräjille. Monet nk. lappalaiset kasteesta kieltäytyneet ja maakuopassa asuvat esi-isämme jäivät vaille kirjaamista ja siten tiedoksi jälkipolville.

Kirjattomista, mäkitupalaisista, loisista, rengeistä ja varsinkaan lappalaisista ei pidetty lukua 1600-luvulla. Ennen kuin jatkan, lappalainen oli siis veroa maksavien, virkamiesten ja pappien kehittämä tavallaan halventava termi. Sen merkitys hiukan vaihtelee aikakauden ja alueen mukaan. "Lappi" tai "lappee" sanana tarkoitti joskus aikoinaan vain kaukana muualla. Nämä meidän lappalaiset Etelä-Suomessakin olivat vielä usein vain jumalankieltäjiä omine tapoineen ja keräilytalouden ja metsästyksen harrastajia, kuten kaikki suomalaiset hiukan aikaisemmin. Niistä on vain vähän jäänyt jälkiä, kun käyttivät paljon luonnonmateriaaleja ja hapan maaperämme hävittää esine ja hautalöydöt.

Omissa pähkäilyissä, Y-DNA tutkimusten ja veroa maksavien tai jopa kirkkojen oletettavasti suorittamien maiden takavarikoimien perusteella oletan, että näillä seuduin 1600-luvulla asui lähes toinen mokoma määrä esi-isiä virallisten luetteloiden lisäksi. Siksi monien esi-isät löytyy vasta myöhemmin 1700-1800 luvulla kuin tyhjästä ilmestyneet vaikkapa kirkonkirjoihin. Ei tämä ole mikään häpeä, vain maatalot, sotilaat ja papit kirjattiin tuolloin.

Written documents give a bias of the reality. One needs to understand the way people thought in 17th century to understand how to interpret the written documents. To say, the house was considered as proper if it could pay tax and went to church regularly. The other option how to get one’s name in the written document was to do a criminal action. Later on in 17th century also people who were baptized were written in the church book. In any case, many people are not within the written document. Such people could be farm workers and people who didn’t want to be baptized. People who were not baptized were called Lappish by the priests as a downgrading term. These on the other hand could be our grandfathers.

I have been personally thinking, based upon Y-DNA studies that in these regions in the 17th century there lived close as many ancestors in addition to what we can find in church books. That could be the reason why many people can trace their grandfathers back to 18th or 19th century from the church books without any indication of their earlier roots. It should be noted however that this should be not shameful. It is just that only some people such as farm owners, soldiers and priests, were being written down in church books.

Avoimin mielin – With Open minds

Meidän tulee kuitenkin unohtaa omat nykyiset mielipiteemme ja palautua vuosisatoja taaksepäin vallitseviin olosuhteisiin ja jopa tuolloin yhteisön hyväksymiin. On muuten aivan kivaa, kun ei tarvitse kuitenkaan olla reaalisesti ja fyysisesti paikalla ja pääset takaisin jääkaapillesi. Ihmisinä biologisesti emme ole juuri muuttuneet tuhansiin vuosiin, ainoastaan ympäristömme nykyteknologioineen.

Kun on hiukan syvällisempää tietoa asioiden tallentamisesta, katsoin hiukan velvollisuuksiini koostaa aloitussivut suvuille jatkokehittelyjä varten. Jos saataisiin aikaan vaikka jotain sukuyhdistyksiä, kun niitä nyt syntyy kovasti.

Varsinkin DNA tutkimukset voivat romuttaa vanhat käsitykset. Talon joku isäntä olikin rengin tekemä tai mäkitupalaisen isä olikin kylän ökyisäntä. Varsinkin ruotusotilaiden vanhempia ja sukuja on löydetty, kun sotilaat eivät olleet aina kirkonkirjoissa. Voit löytää esi-isäsi, joista et tiennytkään. Sitten sitä mustalaisgeeniä tai markkeria ei ole olemassa. Mustalaisuus on enemmän kultturellinen asia ja geenit ovat nykytutkimuksen mukaan pääosin Itä-Karjalan suunnalta.

When reading genealogy, we need to forget our present opinions and instead try to understand the circumstances and values that were present for earlier communities. This provides a window to get to understand the past without the need to be there physically present. Genetically we humans haven’t changed for thousands of years, only our environment has with its modern technologies.

In addition to written history, we can now use Y-DNA to understand more. Moreover, we can make use of findings from Finnish Kalevala saga, lore Vikings and runic writing to understand the standpoint of the given time.

With the help of Y-DNA and known archaeologic history, the population and settlement history can be well formed in Finland.

Backside from written history Y-DNA brings new matter not before known. We can also use historical findings besides old Finnish Kalevala saga, lore Vikings and runic writing. Our local history is as a good refrigerator on the many senses and Standpoint going back to Central European history. Even the writer Rowling used these our old tales as source for her “Harry Potter” stories.

The population and settlement history can be well formed in Finland by the settlement of Y-DNA relations and on the known archaeology history.

Seuraava sivu: Toteutus
23.8.2023

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2024 / All rights reserved