fig

Pääaiheet - Topics

Aloitussivu
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
Lauri_1510
Matti_1696
Matti_1729
Antti_1780
Antti_1811
Matti_1841 >>
Jaakko_1878 >>
Lassila_DNA >>
SiteMap

Päivityksiä

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.12.2015
Päivityksiä Lue lisää >>

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoiTervetuloa Evijärven Jokikylän Lassila* suvun kotisivuille -Welcome to the Lassila Family Home Pages from Evijärvi Jokikylä.

Tuulahduksia Evijärveltä. - The winds from Evijärvi, Finland.

Kahdeksan sukupolven sukukartta tehty vuonna 2000 aneemisella DOS-sukututkimusohjelmalla. Tarkempi kuva löytyy tästä.
(Evi8)
Ohessa on sivuja Evijärven Lassila suvusta ja äitini esipolvista. Sitten on valokuvia kertoen lähihistoriasta aina 1800-luvun lopulta lähtien, muutamia juttuja kylällä ja sitten Y-DNA tuloksia esivanhemmista sekä sen perusteella jopa asutushistoriasta.

Pääset pääsivulle tästä: www.tompansuku.net, jossa kerrotaan sivustojen taustoista ja teknisestä toteutuksesta. - Sivut laitettiin alunperin nettiin vuosina 2000-2004 ja nyt on uudistettu sekä korjattu virheitä.

You are reading research results, photos and presentations about Lassila family. You can get back to the main page Tommi, where is discussed about the background and technical matters of these www-pages. - The pages are originally laid in the new during years 2000-2004 and now refeshed, checked and corrected many errors.
*Lassila on asutusnimenä yleinen1: siitä on paikannimikokoelmissa yli 200 tietoa eri puolilta Suomea. Useimpien nimien selitykseksi on mainittu isännän ristimänimi Lassi tai Lauri. Muitakin selityksiä on: esim. Evijärven Jokikylän yli 200 vuotta vanhan Lassilan nimi on Väinö Tuomaalan mukaan johtunut siitä, että paikalla on ollut "ylimaalaisten kaupunkimatkaajien syöttölassi"; Soinissa taas Lassila on syntynyt Kuninkaanjokivarren tukkilassista (paikka, johon oli ajettu tukit uittoa odottamaan. Tämä selitys voi olla oikea, jos talon isäntiin ei ole kuulunut Lauria tai Lassia tai jos ensimmäinen isäntä ei ole tullut jostain Lassila-nimisestä talosta.
1www.genealogia.fi

Taustaa - Background

USA:n sukulaiset ovat pyytäneet tekemään WWW-sivuja, joissa olisi kuvia nykyisistä ja vanhemmistakin Lassila-suvun edustajista. Myöskin he ovat kiinnostuneet yleisestikin juuristaan. Toisekseen olisi hyvä laittaa johonkin koostetta suvusta ja sen historiasta, koska suvun jälkipolvi on levinnyt laajalle.

Our relations living in the USA have requested us to edit some WWW-pages, where are some photos of their present and older relations living in Finland. Also they are interested of their roots generally. Secondary it is surely a good point to gather something family history together as descendants have spread widely.

Sukututkimuksesta - Genealogy briefly

Eino Tapaninpoika Lassila perusti tai oikeammin oli verotettavana ensikerran 1567.

Isovihan jälkeen osti tilan Matti Matinpoika s.1696 nähtävästi kruunulta. Tila ei ollut suinkaan väliaikana asumaton, vaan sielä majaili vain jotain henkirahaa maksava Brefdragare suku. Matti tuli naapurista Åby/Kammerbackasta, josta tapahtumasta on kerrottu DNA testien perustella seikkaperäisemmin.

Nykyisen suvun Jaakko on tämän Matin suoraa jälkeläinen Y-DNA testien perustella. Kartta Kartta kahdeksasta sukupolvesta on ladattavissa Adobe pdf muodossa.*

Mr. Eino Tapaninpoika Lassila founded the farm at year 1567.

After very bloody period of Russian occupation of Finland (Greater Wrath) around 1712 new family settled down on the farm, who come from neighbour Åby/Kammerbacka, according to Y-DNA tests. The map of Jaakko and descendant generation for the known founder of family is at the downloadable chart of the eight descendant generation in the Adobe pdf form.
*Korjauksia saamani palautteen perusteella: Katariina Antintytär Karvosen (s.1728) vanhemmat ovat Antti Paavonpoika Karvonen (1705-1775) ja Anna Antintytär Lillpellinen (1703-1781). Kaaviossa Antti ja Anna on merkitty David Heikinpojan vanhemmiksi. David on tullut Karvoseen vävyksi ja hänen vanhempansa ovat Heikki Matinpoika Enaperä (Söderena 1703-1753) ja Liisa Yrjöntytär Collan (1701-1779).

Käytetty tausta-aineisto - The used background reference material.

WWW-sivut perustuvat monen aikaisemman tutkijan työhön suvusta, Evijärven sukututkijoiden apuun sekä omiin selvityksiin, joista tein sitten yhteenvetona sukututkimuksen (2000). Selvityksessä kerrotaan sitten tarkemmin tutkijoiden nimet. Kuvia olen saanut USAn sukulaisilta, Onervan, Selman ja Raunin valokuvista sekä tutuilta saaduilta.

WWW-pages is based on the work of many previous researchers, the assistance of Evijärvi Genealogy Society, as well as my own research, which results I summarized in a genealogy document (2000). In the report is described in more detail the names of all researchers. Pictures I have got relatives in the U.S., Onerva’s, Selma’s and Rauni’s albums and received from village people.

Uusista Geenitutkimuksesta - New DNA Genetics Research

Kirkonkirjoissa ja muissa kirjallisissa dokumenteissa Matti Matinpoika Lassilan s. 1696 esipolville oli useita vaihtoehtoja. Se oli monelle sukututkijalle selvittämätän ongelma. Ratkaistiin tämä Lassila-Puzzle Y-DNA geenitutkimusten avulla. Selvisi, että juuret olivat Puolan ja Saksan rajamailta asuviin kašubeihin. Ei mitään tekemistä kantasuomalaisten kanssa. Geneologian tutkimuksen kannalta tosi mielenkiintoinen tapaus. Lisää aiheesta Y-DNA tuloksia.

We found by using modern Y-DNA research that Matti Matinpojan (s.1696) Lassila ancestors are coming from the Polish-German border region justified by the Y-haplogroup recearch. Those Kashubians were known sailing, trade and pirates on 1400-talent, when the first ancector settled or arrested to Finland maybe close Vaasa. You find more information at and hopefully later in English.

Muuta - Additional information

Yhteydenotot - Connection information.

Yläotsakkeessa on kopioita kirkon rippikirjoista (Kommunionbok) vuosilta 1694, 1728, 1739, 1752 ja 1760 Lassila sivujen yläosista.
7.11.2016
8165

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2019 / All rights reserved